(2-dik gyakorlás)
Britannia, mint az köztudott ( Aú!!! Mr. Tájföl… ) el vagyon szigetelve, de olyannyira, hogy a legutolsó sikeres invázió a normannoké volt, akik 1066-ban magukkal vitték - sok egyéb mellett - az akkori ős-franko-gallo-latin nyelvet is. A szokások egy részét nemkülönben, mint erről a mai angol nyelv is tanúskodik.
Korábban viszont volt néhány rész-sikert elérő hódító, hogy csak a Római Birodalmat említsük egyelőre. De a már általuk is helyben talált ősi hiedelmek, szokások és a vallás tartogatnak számunkra néhány nemes négylábút.

 
A legrégebbi talán Uffington környékén található. Mint a linkelt cikk írja, egy nagymértékben stilizált, történelem előtti korból származó ló-alakról van szó, ami 110 méter hosszan terül el Uffington egyházközség dombvidékének lankáin (Oxfordshire, azelőtt Berkshire megyében), Faringdontól nagyjából 8 km távolságra déli irányban, illetve ugyaníly távolságban nyugatra Wantage-tól. A domb a tőle északra fekvő Fehér Ló Völgye fölé magasodik. A zöld domboldalba mélyített árkokat fehér színű mészkődarabokkal töltötték fel, így messziről látszik a ló kontúrja. Legjobban persze a levegőből.
Annál is inkább, mert a hagyomány megőrizte számunkra. Egészen a XIX. század végéig hétévente rendbe hozták, a munkálatokat a hétévente tartott nagy helyi vásárral összekötve. Erre nagy szükség is volt, mert mikor a rendszeres karbantartással felhagytak, a kövek gyorsan elszürkültek és a ló láthatatlanná vált. A XX. században a karbantartást újra kezdték - már turisztikai okokból.
Jelenleg úgy tartják, hogy az Uffingtoni Fehér Ló a bronzkor óta áll, nagyjából 3.000 éve. - ezt a legrégibb kövek 1974-ben végzett luminescenciás vizsgálata igazolta. Megalkotása nagyjából Krisztus előtt 1400 és 600 közé tehető. Egyes vaskori fémérméken is találtak hozzá hasonló ábrákat, ami megerősíti a korai származását, egyben cáfolva azt a (ma már tarthatatlan) korábbi nézetet, hogy az ábrázolás az angol-szász korszakban készült volna.
Egyesek amellett kardoskodtak, hogy a rajzolat nem lovat ábrázol, viszont már a XI. századból maradt ránk olyan írás, ami lónak nevezi. Abingdon Abbey 1072 és 1084 között készült okiratgyűjteménye (Cartularium-a) "mons albi equi" azaz fehér ló hegye-ként említi a dombot.
A rómaiak hódítását megelőző korból még több más hasonló lóábrázolás maradt fenn. Egyesek szerint ősi törzsi szimbólumról (totem) van szó, mások szerint valamely vallási szertartással kapcsolatos - néhányan pedig merészen bevallják, hogy fogalmuk sincs, miért készülhetett… Az idegenforgalmat mindenesetre lendíti.

 
Még néhány évszázad - és máris nyakig vagyunk a már némileg ismert új-európai mitológiákban. A fehér lovaknak itt egészen sajátságos jelentésük van - szinte mindenütt a világon. Gyakorta tűnik fel a nap-szekerekkel kapcsolatban, vagy harcosok-hősök kísérőjeként - barátjaként; a termékenység kapcsán - mind a kancák, mind a mének - vagy az idők végezetével kapcsolatban - de egyéb összefüggésekben is.
A Trundholmi Napszekér (dánia)
A fehér ló, ritkasága folytán gyakran a hős szerepét erősíti: a hőst vagy az istenséget hordozza díszmenetben, vallásos és világi ünnepek, szertartások alkalmával - vagy a negatív erők felett aratott győzelmük alkalmával. Számos hagyomány úgy tartja, hogy fehér ló hordoz bizonyos védőszenteket, vagy a világ megváltóját az idők végezetén (végítélet napja, Ragnarök...); gyakran szerepel a napszekérrel kapcsolatban is. Születése is történhet mesés körülmények között: a tengerből lép elő, vagy mennydörgés kíséri.
A kelta mitológiában (ha már a Szigeten vagyunk) Rhiannon „sápadt-fehér“ (pale-white) lovon lovagol. Ő a kelta ősvallás egyetlen, ám több néven (több avatarral) szereplő istennője. Leggyakrabban Brigit néven szerepel, de a régi kelta területeken ismerik még Brigantia, Braga, Dana (Danu, Ana, Anu, Dôn); Belisama, Boand (Boann), Damona, Épona, Étaín, Eithne, Morrigan, Rigantona és Rosmerta néven is - illetve ezek részben az emanációi. A felsorolás nem teljes :-)
Epona ábrázolások:
 
 
„Epona breton neve Rigantona, gall neve Rhiannon ami „Nagy Királynő“-t jelent, ezeket az istennőket hippomorphe-oknak tartják; (Rhiannon például fehér kancán lovagol). Epona-t egy dalmáciai (Docléa) felirat "Regina" -nak említi, míg egy Gyulafehérvári (Apulum) véset "Regina Sancta" néven említi." - tartja a francia Wiki.
Rosmerta néven a gallo-római kultúrkörben a termékenység és a bőség istennője, akit ezért gyakran ábrázolnak bőségszaruval. Aki találkozott már e névvel J.K. Rowling valamelyik könyvében, az most már kitalálhatja, miért kapta Mme Rosmerta a nevét...

 
Csak mellékesen említem, hogy kelta férfi-párja a Szarvas Isten (Lug, Lud, stb.) - hogy ezt az aspektust se hagyjuk ki. Márpedig a Wiki szerint:
„A szarvas évenként lehullatott és újra növesztett agancsa révén a fához kapcsolódó egyetemes jelkép: az örök megújulás, az újjászületés, a Nap, illetve Krisztus szimbóluma. A hosszú életnek, a halhatatlanságnak, a bőségnek és a termékenységnek a jelképe. A korai keresztény művészet kedvelt témája az élet vizének (már megint!) kútjából, az „igaz élet” paradicsomi fájának tövéből eredő folyókból ivó szarvas.
De ezzel majd egy további posztban foglalkozunk. (Történet „m“-nek.)

 
„Angol földön marad az eddigi legnagyobb vaskori aranykincslelet, amelyet sikeres gyűjtést követően az Ipswichi Múzeum vásárolt meg.A 840 aranyérmét – melyeket i. e. 20 és i. sz. 20 közt verhettek – három évvel ezelőtt találták meg. A lelet az icénus törzshöz köthető, akik királynőjük, Boudicca vezetésével az i. sz. 1. században felkeltek a római uralom ellen. A lázadó kelta királynő alakja fontos szerepet játszik a brit identitásban, ezért minden, hozzá vagy a törzséhez köthető tárgy egyedi jelentőséggel bír az angolok szemében.
Hogy miért? Mert Boudica (Boudicca, Boadicea…) aki az Úr születése után 60-ban vagy 61-ben halt meg, Viktória királynő kedvenc hőse volt. Korábban is tisztelték, majd a középkorban feledésbe merült; ám a Viktoriánus korban szélesebb körben is elterjedt tisztelete. Idézem a magyar Wikit:
„Boudica a Délkelet-Britanniában élő brit kelta törzs, az icenusok királynője volt, aki a Római Birodalom ellenséges erői ellen vezetett jelentős törzsi felkelést.
Boudica férje, Prasutagus, az icenus törzs királya volt, aki a mai Norfolk területén uralkodott. Az icenus törzs területei ekkor még nem tartoztak közvetlen római felügyelet alá, mivel Claudius 43-as hódítását követően szövetséget kötöttek Rómával. Prasutagus hosszú, feltűnően egészséges életet élt és, reménykedve abban, hogy megőrzi vérvonalát, örökösödési megállapodást kötött a római császárral két lánya javára.
(Bevált római eljárás volt, hogy a szövetséges királyságoknak csak addig hagyták meg függetlenségüket, amíg a kliensuralkodó életben volt, aki egyezséget kötött, hogy Róma az ő végrendelete szerint jár el…)
A római jog az örökösödést csak apai vérvonalon engedélyezte. (Megvolt az indok.) Tehát amikor Prasutagus meghalt, vérvonalának megőrzésére tett erőfeszítését semmissé nyilvánították és királyságát úgy csatolták a Birodalomhoz, mintha meghódították volna. A területeket és a tulajdont elkobozták és a nemeseket rabszolgákként kezelték. Tacitus elbeszélései alapján Boudicát megkorbácsolták és lányait megerőszakolták.“
(Megj.: Tacitus többször is járt Britanniában, éppen ezekben az időkben - így beszámolója elég hitelesnek tekinthető. A nőkkel szemben alkalmazott barbár eljárás célja az volt, hogy el-lehetetlenítse őket mint királynőt - megalázás - illetve mint örököst és potenciális örökhagyót - hiszen férjhezmenetelre így nem volt esélyük.)
"Aztán 60-ban vagy 61-ben, míg a kormányzó, Gaius Suetonius Paulinus Észak-Walesben Anglesey-szigetére vezetett hadjáratot a druidák ellen, az icenusok és a szomszédos törzs, a trinovantok Boudica vezetésével fellázadtak, elpusztították a korábban trinovant fővárost és akkoriban római helyőrséget, Camulodunum-ot (ma Colchester), és megfutamították a Quintus Petillius Cerialis vezette IX Hispana légiót. Boudica serege ezután porig égette az akkor húsz éves Londinium (ma London) települést és elpusztította Verulamiumot (ma St Albans), megölve körülbelül 70.000 – 80.000 embert. A római császár, Nero azonnal visszahívta a szigeten állomásozó római erőket, ám akkorra Boudicát már legyőzte a Gaius Suetonius Paulinus, a provincia kormányzójának nagyszámú fölényben levő serege a Watling Street-i ütközetben.“
No és a lovak? Boudicat általában harci szekerén ábrázolják, legismertebb szobrán lányai is mellette állnak. Hogy valóban így csatázott-e, nem tudom - a szobrán a kerekek tengelyéhez kaszákat erősítettek, így alakítva harci szekérré azt. De ez nem történeti tény.
Thomas Thornycroft szobra 1905-ben készült el.
Ám a bosszúálló, az idegenek hatalmaskodása (és a női nem semmibe vétele) ellen harcba szálló királynő történetének van még egy mához kötődő meglepő részlete.
„ ...egy helyi legenda szerint Boudica Királynő utolsó csatáját a mai King's Cross Station közelében vívta, és testét ott temették el, valahol a kilences és a tizes vágány közötti részen, mint mondják.”
Ez a hit egy könyvön alapszik, amit egy kelta folklór és mitológia szakértő, Lewis Spence írt „Boadicea, Warrior Queen” (B. a Harcos Királynő) címmel 1937-ben. Ő ugyan nem ír a királynő temetéséről, de a végső csatát ide helyezi. A városi legenda valamikor 1945 után keletkezett.
Aztán jött J.K. Rowling első regénye 1997-ben, amiben a „varázsvilágba“ vezető kapuk egyike – a King’s Cross Állomás 9 és ¾ -ik vágánya… A szerző utóbb azt állította, hogy véletlenül összetévesztette egy másik állomással, ugyanis a valódi állomás 9. és 10. vágánya között nincs hely – a kérdés már csak az: hiszünk-e neki ? :-)

 

 Folyt. köv.

-  0  -

Frissítés: 2013. április 3.

A keresés folytatódik… http://www.mult-kor.hu/20130403_legendak_utan_kutatnak_a_brit_regeszek

Mike Heyworth, a Brit Régészeti Tanács (Council for British Archaeology, CBA) vezetője szerint Boudica ismeretlen nyughelyére akár néhány évben fény derülhet. Ugyan 2006-ban már felreppentek olyan hírek, hogy sikerült a legendás uralkodó sírját azonosítani, az egyik birminghami McDonald’s étterem alatt talált maradványokról azonban kiderült, hogy biztosan nem Boudicához tartoztak. Még ma is vannak olyan, egymásnak ellentmondó vélekedések, hogy az icenus király King’s Cross Stationnál, a 8., 9., vagy a 10. vágány alatt aludhatja örök álmát.

A bejegyzés trackback címe:

https://iusmurmurandi.blog.hu/api/trackback/id/tr23135406

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Attilajukkaja 2011.08.09. 01:44:08

Ezt az olvasmanyt is nagyon elveztem!

"Egyesek amellett kardoskodtak, hogy a rajzolat nem lovat ábrázol"
Nekem is pont ez jutott eszembe az abrazolasrol: honnan tudjuk, hogy ez egy lo? Es ha az, mi all ki a szajabol? Vagy ez egy osi kardfogu lo? :o))))

"testét ott temették el, valahol a kilences és a tizes vágány közötti részen"
Szerinted errol Rowling asszony is tud?

Amugy lenne egy szemelyes kerdesem is: miert pont a feher lo izgatta fel a fantaziadat? (Remelem, nem nyitott, vagy tulsagosan is zart kapukat dongetek.)

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2011.08.09. 12:07:50

@Attilajukkaja: Üdvözöllek itthon :-)
"Ősi kardfogú ló" :-P Ez tetszik. Amúgy lehetne szarvas is akár, ami illene a képbe - de bizonyos csak annyi, amit leírtam: már nagyjából ezer évvel ezelőtt is így hívták a helyet…
Rowling asszony most már tud a dologról természetesen, hiszen többen is feltették ezt a kérdést.
De hogy az első könyv megírása idején (ami jóval megelőzte - főként részleteit tekintve - a megjelenését) tudott-e erről, az már más kérdés. Erre én nem tudok, Ő meg (annyi minden más kérdéssel együtt) talán nem akar…
A kérdésem tehát kérdés marad :-)
Személy szerint úgy vélem, J.K.R. világát annyira át- meg átszövik a legkülönfélébb vallások, hiedelmek, mítoszok (mint majd egy kis részét meglátjuk később:-), hogy szinte elképzelhetetlennek tartom a nem-ismeretét ennek az "urban legend"-nek - avagy mendemondának, hpgy rendes magyar nevén nevezzem a jelenséget.

Ha hazaérek, javítom majd a "halvány" sorokat - sajnos ezt mindig utólag kell megcsinálnom, valamiért ez a blogszerkesztő a Word "automatikus" színét nem feketének veszi :-( Ami viszont a PC képernyőjén nem ennyire feltűnő.
Szerintem viszont feketén olvashatóbb, de a Mac-ről nem tudok javítani - feltenni…

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2011.08.09. 12:11:21

@Attilajukkaja:

Bocsánat, de az "azelőtt portás volt" kimaradt, Botonddal együtt…

Szóval nem a fehér ló volt a kiindulási alap; a történet - mint írtam - valóban Godivával kezdődött - a fehér ló "csak úgy" jött magától :-)
Valahogy beszivárgott a történetbe. Aminek koránt sincsen vége…

Kicsi Kacsa 2011.08.09. 12:59:37

A fehér ló elég sok nép mitológiájában felbukkan. Meg persze az éjfekete is :)

Spektrumon volt Boudica életéről egy áldokumentum film. Hiteles(?) kosztümben, csatával, nem túl tudományos (tehát a nem történészeknek - mint amilyen én is vagyok -, érthető formában tálalva) narrálással.

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2011.08.09. 13:49:46

@Kicsi Kacsa: A Spectrum és hasonlók (3satHistory…) mindig sokat ígérnek - a végén meg alig adnak valamit :-( Persze nekünk az is új néha, mivel kilógunk ebből a körből :-P

Attilajukkaja 2011.08.09. 17:55:48

@Mormogi Papa:
Koszi az udvozlest es a magyarazatokat is. Nekem nem tunnek zavaronak a ke'k betuk, de a fekete biztosan jobban olvashato. Ha nem szolsz, eszre sem vettem volna :o)

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2011.08.09. 18:04:17

@Attilajukkaja: Mert közben sikerült is javítani őket… egy másik böngészővel :-)

Attilajukkaja 2011.08.09. 21:50:57

@Mormogi Papa:
"közben sikerült is javítani őket"
Naccceru!
De mit is javitottal?
Nalam tovabbra is kek minden betu.
De ha ram hallgatsz, nem foglalkozol ezzel. Vagy ennyi felesleges idod van?
Az elet tul rovid az ilyesmikhez.... :o)

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2011.08.09. 22:15:46

Nos, a kommentek színét nem tudom befolyásolni. A többi már rendben van - és nem sok idő kellett hozzá.
Felesleges idő? Csak akkor, ha az embert nem érdekli, amit csinál :-P
Rövid, de legyen tartalmas.

Alfőmérnök 2011.08.09. 22:37:14

Nem rossz, de azért az előző mégiscsak jobb volt. :)
Ezt a Rowlingot tényleg érdemes olvasni?
Mondjuk valamit tudhat a csaj, érdekes, hogy akik alig olvastak pár sort életükben, csak úgy falják a többszáz oldalas könyveit. (Én még egy sort sem olvastam tőle.)

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2011.08.09. 22:52:22

@Alfőmérnök: Vannak, akik nagyon nem kedvelik - és vannak, akik kedvelik. Akiknek nem "jött be" például a Szigetvilág varázslója, Tolkien, C.S.Lewis vagy több más író... a preraffaeliták és egyebek...
Szóval nem tetszhet mindenkinek. Meg kell egy kis gyermeki hozzáállás - és rengeteg ismeret a legkülönfélébb területekről.
A legjobb persze angolul, de a fordítások összevetése is érdekes néha :-)
Ráadásul akik olvasták, a puszta könyvolvasáson kívül is tanultak egyet-mást tőle.

Attilajukkaja 2011.08.09. 23:08:25

@Mormogi Papa:
"a kommentek színét nem tudom befolyásolni"
A ke'k egy kellemes szin. Akarmilyen betutipust is hasznalsz, miert akarnal valtoztatni a kommenteken?
Lehet, hogy a blogmotor atyauristen nem veletlenul valasztotta szamodra ezt a szint.
(Sajnalom, hogy melyebb ezoterikus magyarazatot erre sem tudok adni!)
A lenyeg, hogy jo a kek!!!!!

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2011.08.09. 23:31:10

@Attilajukkaja: Szerintem az alap tartalmazza ezt is - és gépi kódba inkább nem malacolok bele.
A kék nekem is tetszene - csakhogy minden megjelenítőn lapos szürkét látok szürke (na jó, mondjuk szürkéskék) alapon. Nekem az a fontos, hogy - ha már ilyen hosszú lére eresztem magam - legalább olvasható legyen :-)

Attilajukkaja 2011.08.09. 23:34:40

@Mormogi Papa:

"legalább olvasható legyen"

Olvashato es elvezheto vagy. A betuk szine huszadrangu :o)

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2011.08.09. 23:35:44

@Alfőmérnök: Igen, igaza van, kedves Alfi - az első jobb volt. Rövidebbre vettem - többen kértek rá. A holnapi egészen rövid lesz - velem mérve :-)

De az úgyis mindenképpen kilóg a sorból - de szerintem valahogy passzol ide.

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2011.08.09. 23:37:39

@Attilajukkaja: Most hogyan tegyek ide pirulós szmájlit?
:-8I

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.08.11. 07:46:23

Az a marha Banksy is megtalálta pár éve szegény Boudiccát:

www.youtube.com/watch?v=rmtXedtEgTM

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2011.08.11. 08:08:19

Mutatis mutandis:

"Bunkó vagy, Banksy!" :-)

Szerintem ez a szobor nem olyan erőteljes, inkább csak "nagyot akar" :-)

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.08.11. 08:14:01

@Mormogi Papa: mint általában a XIX.század végi, XX. század eleji historizáló emlékműszobrászat.

Alfőmérnök 2011.08.12. 18:27:57

@Mormogi Papa: Én nem a terjedelmére(*) hanem a témájára céloztam. :) Azt túlzás mondani, hogy csalódás volt olvasni a második posztot, de az előző kicsit mást "ígért"... de hát „ilyenek a lányok” :))

(*)Érdekesen hülyíti el az embert egyébként az internet, hogy egy ilyen poszt(sorozat) is terjedelmesnek hat.
Azt hallottam, hogy kb. 3000 karakterig olvassák az emberek a neten a cikkeket. (Az olyan egy A4-es oldal.) Ami annál több, az már hosszú.

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2011.08.14. 10:35:53

@Alfőmérnök:
:-)

Nos, remélem a következővel elégedettebb leszel - "csak" még meg kell írnom ;-P

susztertangó 2011.10.27. 22:25:35

@Alfőmérnök: Előre bocsájtva: kedvencem a Mester és Margarita ill. a Gyűrük Ura,azt mondom, hogy H.P.-t olvasva ugyan az az érzés fogott el, mint amikor este az ágyban mesét olvastak nekem. Biztonságban voltam, miközben Apu/Anyu izgalmas, félelmetes történetet mesélt és elevenedett meg számomra. Valószínű a fülem is ugyanúgy égett, mint 60 évvel azelőtt.DE és ez nagyon de, egyáltalán nem biztos, hogy másnak is tetszik-akár olyannak, akinek az előző kettő igen. Ezt, jó régen meghökkenve vettem tudomásul.

Alfőmérnök 2011.10.29. 14:27:44

@susztertangó: Nekem a Mester és Margaréta sem jött be annyira, a Gyűrűk Urát meg - töredelmesen bevallom - nem olvastam.
Majd ha(ha) lesz gyerekem, lehet, kipróbálom ezt a H.P.-t. Amennyit tudok róla, az alapján engem a Végtelen történetre emlékeztet. De azt is csak filmen láttam.

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2011.10.29. 18:13:04

@Alfőmérnök: Inkább Michael Ende könyve az, ami engem sok mindenre emlékeztet. A filmről csak annyit, hogy a rendezője ugyan igen neves, mégse tekintem véletlennek, hogy Ende az utolsó pillanatban levétette magát _ ezért kellett minden szereplő nevét megváltoztatni... Pedig akkor még nem is sejthette, miféle merénylet készül ellene - mikor folytatást írtak hozzá...
De folytatható a sor sokáig. Legutóbb az a bizonyos Spiderwick krónikák volt a tévében, aminek az indítása kísértetiesen hasonlít a Végtelen Történetére :-)
www.imdb.com/title/tt0416236/
Egy apró probléma: ennél nem lehet tudni, kinek is készült. Gyerekeknek túl félelmetes, felnőttnek meg, izé...
Bár annak idején a Jumanji is félelmetesnek tűnt :-)
A gyerekeket már a Kőevőnél ki kellett hozni a VT -ről, amit a vállalati Mikulás esten vetítettek - sok éve már.
A HP legalább adagolja valamennyire - elég, ha az ember végighallgatja a 7+1 rész főcímzenéit :-)

Alfőmérnök 2011.10.30. 09:33:42

@Mormogi Papa: Mese, kaland, fantasy: ezekben a műfajokban nem nagyon vagyok otthon. Valahogy képtelen vagyok felvenni egy gyerek szemszögét. Igaz, ez már kiskoromban sem nagyon ment. :o)
Micimackó, Alice csodaországban, Lázár Ervin OK, azokat ma is élvezettel olvasom, de a történetmesélős dolgok soha nem tudtak lekötni.
A Spiderwick krónikákról még nem is hallottam, a Jumanjiról igen, de nem tudom micsoda, a Gyűrűk Ura filmváltozatának egyik részét láttam, de halálra untam magam rajta (ettől persze a könyv még lehet, hogy tetszene, kifinomultabb ízlésű emberek is szokták szeretni).
A HP-nek még a főcímzenéjéig sem jutottam el. :)

Kicsit elgondolkodtam, hogy a Mester és margaréta miért is nem tetszett tulképp, és arra jutottam, hogy: mit tudom én? Elismerem, hogy zseniális könyv, nagy szellemi teljesítmény, de valahogy nem ragadott magával.

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2011.10.31. 10:57:40

@Alfőmérnök: Gondolkodtam, gondolkodtam - és oda lukadtam ki, hogy... beletörött :-)
Nem kell, hogy az ember mindent "befogadjon". Nálam is vannak "fekete lukak". Mondjuk általában igen sokféle zenét szeretek, másokat viszont nem kedvelek különösebben (mondjuk Wagnert :-) illetve van, amit nem is tartok zenének (legfeljebb ritmikus zaj-zörejnek) és van olyas is, ami egyszerűen idegesít.
Természetesen van könyvben is olyan, ami nem tetszett, vagy nem fogadtam be.
Bizonyos szinten az embernek be kell lépnie egy adott világba, el kell fogadnia egy fikciót, hogy élvezni tudjon valamit. Mondjuk a színházban el kell vonatkoztatnia a színház épületétől, valamely szinten valóságnak kell elfogadnia a színpadi cselekményt, különben mindig kívülálló marad. Nem mondanak ennek ellent az "elidegenítő effektusok" sem, csak a felszínen figyelmeztetnek - mint Magritte pipája, ami ugye festmény és rá vagyon pingálva, hogy "Ez itt nem pipa". Mert nem is az: festmény :-)))
Szerintem az ember alapvetően a mesékben, mondákban van otthon, míg ki nem zökkentik a gyermeki rácsodálkozásból. Aztán jönnek a gondok. De ezt nyilván más ember másképpen érzékeli. Én azonban nem fogok felháborodni azon, hogy becsapnak: Fantomas Citroën DS-e valójában nem is tud repülni :-)
Tudtátok, hogy az a két modell azért kapta a DS illetve ID kódot, mert kiejtve az "idée" ötletet, gondolatot, ideát jelent, a "déesse" pedig Istennőt? :-D

Alfőmérnök 2011.10.31. 22:11:09

@Mormogi Papa: Egyes vélekedések szerint csak Alain Resnais-nek és Robbe-Grilletnek sikerült történet nélküli filmet csinálnia, épp a gőzdómon általad is felemlegetett Tavaly Marienbadban-nal.
Még a pusztán vizuális hatásokra építő kísérleti filmekből is nehéz kivonni a történetet, mert ha a képen megjelenik egy ember, a néző azonnal a történetet kezdi keresni.

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2011.11.01. 12:34:34

@Alfőmérnök: Ne hagyjuk ki Man Ray munkáját se, a dadaista filmet :-)
Mintha Tristan Tzara lett volna az, aki felkereste egy este mondván: holnap nyílik egy szalon, ahol megígérte, hogy levetítenek egy dadaista filmet is. Amire se pénz, se rendező, se operatőr, se színész nincsen még...
Másnap levetítették :-)))
Man Ray a sötétkamrában nagyjából asztalnyi méretűre vágott filmszalagot megsózott, megborsozott, megpaprikázott - tán még pár tárgyat is tett rá - aztán egy pillanatra felkattintotta a villanyt... Előhívás után összevágta, elvitte, levetítette. Többeknek erős fejfájása támadt a megtekintést követően :-P
hu.wikipedia.org/wiki/Tristan_Tzara
Napi aktualitás Tzara életéből:
"1956-ban kilépett a (francia) kommunista pártból, ezzel tiltakozva a magyar forradalom szovjet elfojtása ellen."
"felvett neve románul megszomorított országot jelent" - bár vannak más elméletek is.

Alfőmérnök 2011.11.01. 14:54:17

@Mormogi Papa: Sóval, borssal, paprikával nem nagy kunszt történet-nélküli filmet csinálni. :)
De ha már az elődöknél tartunk, érdemes megemlíteni a Maya Deren nevű perditát is.
hu.wikipedia.org/wiki/Maya_Deren

A youtube-on fenn vannak a híresebb filmjei:

www.youtube.com/watch?v=RnC5ID8Q-HI
www.youtube.com/watch?v=4S03Aw5HULU

Marcel Duchamppal is forgatott:

www.youtube.com/watch?v=AXqQoHr7gH0
www.youtube.com/watch?v=1xaPk6mrUo0&NR=1

Alfőmérnök 2011.11.01. 18:39:59

@Mormogi Papa: Főleg undrogrund körökben ismert a neve. Szerintem Leni Riefenstahl után/mellett ő a legérdekesebb női filmes (már azok közül, akiket ismerek).

Alfőmérnök 2011.11.01. 18:41:45

@Alfőmérnök: jav. undorgrund (de az undrogrund se rossz:)

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2011.11.02. 18:09:34

@Alfőmérnök:
Úgy értsem, Androgün? :-)))

Nos, eygre kevesebb embernek lesz módja "underground" végtisztességre, sajnos. De ez már más téma.

Alfőmérnök 2011.11.02. 21:09:58

@Mormogi Papa: Ja, megkérik az árát rendesen. :(

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2011.11.02. 21:33:38

Csak arról jutott eszembe, hogy ma reklámot hozott a villanyposta.

"Síremlék vásárlási utalvány - 200 000 Ft helyett 100 000 Ft - 50 % kedvezmény"
"Az utalvány beváltható bármely, minimum 349.000,- Ft-os síremlék vásárlása esetén. "

Hát nem szenzációs? Legutóbb ajándék-gázszámla-rendezési csekket kínáltak...

Emelkedik az életszínvonalunk :-(

Alfőmérnök 2011.11.03. 18:51:21

@Mormogi Papa: Szerintem nem rossz ajánlat. A dupla sírkövek félmillió körül kezdődnek. Annyiért adnak egy duplát, mint máshol egy szimplát. :)
süti beállítások módosítása